دفتر فروش: ٣٣٧٦٤٩٣٤ - ۰۱۳

پست الکترونیک: info@payabeton.co

اطلاعات و فرم تماس با شرکت، انتقاد و پیشنهاد

نشانی و شماره های تماس / فرم تماس و پست الکترونیک، ارسال پیشنهادات و انتقادات

نمایش نقشه در صفحه دیگر
پست الکترونیک:

info@payabeton.co

شماره ی تماس همراه:

۰۹۱۱-۴۱۱-۶۶۰۰

کارخانه


رشت، کیلومتر ۲ جاده جیرده،
شهرک صنعتی سپیدرود

تلفن: ۰۹۱۱۴۱۱۶۶۰۰

دفتر گلسار رشت


رشت، گلسار، خیابان ۱۲۲،
پلاک ۳۶، طبقه دوم

تلفکس: ۳۳۷۶۴۹۳۴ (۰۱۳)

فرم تماس / انتقادات و پیشنهادات

لطفا در صورت نیاز به تماس با ما یا ارایه پیشنهاد یا انتقاد، فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال فرمایید:
  • غیر حساس به حروف کوچک/بزرگ بوده و ورود اعداد فارسی مشکلی در تطابق ندارد.