دفتر فروش: ٣٣٧٦٤٩٣٤ - ۰۱۳

پست الکترونیک: info@payabeton.co

فرم جذب نیرو

لطفا برای ارزیابی همکاری با ما جهت جذب نیرو، فرم زیر را تکمیل نموده و ارسال فرمایید.
  • انواع فایل های مجاز : gif, jpg, jpeg, png.
    لطفا عکس پرسنلی خود را با حداکثر حجم 1 مگابایت ارسال فرمایید.
  • انواع فایل های مجاز : doc, docx, pdf.
    لطفا فایل رزومه خود را با حداکثر حجم 5 مگابایت ارسال فرمایید.
  • غیر حساس به حروف کوچک/بزرگ بوده و ورود اعداد فارسی مشکلی در تطابق ندارد.