دفتر فروش: ٣٣٧٦٤٩٣٤ - ۰۱۳

پست الکترونیک: info@payabeton.co

سفارش آنلاین بتن آماده

سفارش بتن آماده استاندارد برحسب عیار بتن، حجم، نوع تخلیه و …

روند سفارش آنلاین

در جهت رفاه حال شما مشتریان عزیز امکان سفارش آنلاین بتن آماده شرکت پایا بتن فراهم شده است. شما می توانید با تکمیل فرم سفارش آنلاین بتن قرارداده شده در این صفحه سفارش خود را ثبت نمائید.

  • لازم به ذکر است در این قسمت شما میتوانید تاریخ حدودی تحویل بار را انتخاب نمائید و انتخاب تاریخ به منزله دریافت به موقع بار در تاریخ تعیین شده از جانب شما نیست. برای تعیین تاریخ قطعی کارشناسان با شما تماس خواهند گرفت.
  • 0 ریال
  • غیر حساس به حروف کوچک/بزرگ بوده و ورود اعداد فارسی مشکلی در تطابق ندارد.