دفتر فروش: ٣٣٧٦٤٩٣٤ - ۰۱۳

پست الکترونیک: info@payabeton.co

دسته بندی ها: پروژه های تجاری

پروژه شرکت مارلیک کاسپین پارسیان

تاریخ شروع پروژه: سال ۱۳۹۵

حجم بتن ریزی: ٧٠٠٠ مترمکعب

کارفرما: شرکت مارلیک کاسپین پارسیان

وضعیت: در حال ساخت

آدرس: شهرک صنعتی سپیدرود