دفتر فروش: ٣٣٧٦٤٩٣٤ - ۰۱۳

پست الکترونیک: info@payabeton.co

دسته بندی ها: پروژه های مسکونی

پروژه مسکونى ستایش- کوی دیانتى

تاریخ شروع پروژه: سال ۱۳۹۵

حجم بتن ریزی: ۳۰۰۰ مترمکعب

کارفرما: شرکت جهاد خانه سازی رزمندگان استان گیلان

وضعیت: در حال ساخت

آدرس:کوی دیانتی- خیابان استقلال