دفتر فروش: ٣٣٧٦٤٩٣٤ - ۰۱۳

پست الکترونیک: info@payabeton.co

دسته بندی ها: پروژه های مسکونی

پروژه مسکونی مهندس زرشکی

تاریخ شروع پروژه: سال ۱۳۹۵

حجم بتن ریزی: ۳۰۰۰ مترمکعب

کارفرما: مهندس زرشکی

وضعیت: در حال ساخت

آدرس:گلسار، خیابان لادن