دفتر فروش: ٣٣٧٦٤٩٣٤ - ۰۱۳

پست الکترونیک: info@payabeton.co

 • پروژه شرکت مارلیک کاسپین پارسیان

  پروژه شرکت مارلیک کاسپین پارسیان


  پروژه شرکت مارلیک کاسپین پارسیان تاریخ شروع پروژه: سال ۱۳۹۵ حجم بتن ریزی: ٧٠٠٠ مترمکعب کارفرما: شرکت مارلیک کاسپین پارسیان وضعیت: در حال ساخت آدرس: شهرک صنعتی […]
 • پروژه تجاری مهندس حاجی زاده

  پروژه تجاری مهندس حاجی زاده


  پروژه تجاری مهندس حاجی زاده تاریخ شروع پروژه: سال ۱۳۹۵ حجم بتن ریزی: ۳۰۰۰ مترمکعب کارفرما: مهندس حاجی زاده وضعیت: در حال ساخت آدرس:گلسار، بلوار دیلمان، […]
 • پروژه ساختمان اطبا

  پروژه ساختمان اطبا


  پروژه تجاری مهندس شریفی تاریخ شروع پروژه: سال ۱۳۹۵ حجم بتن ریزی: ٧۰۰۰ مترمکعب کارفرما: مهندس گودرزى و شرکا پیمانکار: مهندس شریفى وضعیت: در حال ساخت […]